Privacy Statement

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, Carver Europe B.V., gevestigd aan de Celsiusweg 26, te Leeuwarden, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 73949892 zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met privacy wet- en regelgeving, waaronder Verordening (EU) 2017/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”).

In dit Privacy Statement informeren we u over de persoonsgegevens die we verwerken, de verwerkingen die we verrichten en uw rechten als betrokkene. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen op de website www.carver.earth. Dit Privacy Statement is opgesteld op 30 maart 2018 en mag en zal door Carver worden gewijzigd indien nodig.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval.

 • Wij verwerken de volgende persoonsgegevens over u: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, bankrekeningnummer.
 • De verwerkingen die we verrichten met deze gegevens hebben verschillende doeleinden:  communicatie met u als klant over bestellingen, leveringen, aanbiedingen, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling, contact met leverancier, levering van het product, reparatie werkzaamheden, het versturen van digitale berichten over de ontwikkeling van de Carver en andere marketing berichten.
 • Deze verwerkingen hebben te allen tijde een wettelijke grondslag, zoals uw toestemming, noodzakelijk in het kader van de uitvoering van een overeenkomst (of precontractuele maatregelen) waarbij u partij bent, noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)plicht, dan wel noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigde (bedrijfsbelang), welke wij altijd zullen afwegen tegen uw recht op privacy.
Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
 • Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, om het product te kunnen leveren, de reseller/dealer (zijnde www.carver.earth/verkooppunten/), onze verzekeringspartner, onze service partner (zijnde: www.carver.earth/service/) voor onderhoud en reparaties, onze CRM software leverancier (zijnde: ZOHO Group)  en de host/beheerder van de website www.carver.earth (zijnde: Kinsta Inc.).
 • Op het moment dat u lease klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door DAS Bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/
 • Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.
Beveiliging en bewaarbeleid
 • Uw persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd tegen onrechtmatige verwerkingen en inbreuken.
 • Wij bewaren persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.
Cookies

Met uw toestemming maakt de website van Carver gebruik van cookies voor een optimaal gebruik van de website en om instellingen te onthouden.

Omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze webshop willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door www.carver.earth.

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen- adverteerders bijvoorbeeld- die communiceren via de website die u bezoekt.

Met behulp van cookies zorgt www.carver.earth er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u door het gebruik van de cookies. Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies (zie hieronder voor meer uitleg) altijd worden geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijk informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoekers te verhogen. Bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van uw gebruikersnaam en voorkeuren. Hierdoor hoef u niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen.

Welke soorten cookies gebruikt Carver?

De door Carver gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder wordt toegelicht.

Functionele cookies

Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoeft u niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die u heeft aangegeven voor het gebruik van de website van Carver worden onthouden bij een toekomstig gebruik voor de website. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig.

Analytische cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van Carver worden geplaatst en uitgelezen, zoals Google Analytics en Amplitude.

Social Media cookies

Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van buttons, maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen u kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan worden verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

Carver maakt gebruik van de volgende social media kanalen:

 • Facebook
 • X (voorheem Twitter)
 • Youtube
 • Instagram
 • LinkedIn
Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website, zodat wij een analyse kunnen maken van onze website en de website blijven verbeteren. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

Onvoorziene cookies

Door de werking van het internet kan Carver niet steeds controleren welke cookies er worden geplaatst door derde partijen via onze website. Een voorbeeld van hoe dit kan gebeuren, is indien website-inhoud die bij andere partijen is opgeslagen op onze website wordt getoond. Mocht dit het geval zijn, dan waarderen wij het zeer als u dit aan ons kenbaar maakt.

Contactgegevens

Indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met:

Carver Europe B.V.

Celsiusweg 26, 8912 AN Leeuwarden

Tel: 085-1302484 mail: info@carver.earth