Jouw Carver
Private Leasen

Wat is private lease?

Je kunt Private lease vergelijken met een abonnement. Je betaalt maandelijks voor het gebruik van de Carver en hoeft je spaarrekening niet te plunderen bij aanschaf. De Carver staat op jouw naam, maar is eigendom van de leasemaatschappij.

Lees meer over het Private Leasen van je Carver of Cargo.

Vul het aanvraagformulier in

Stappenplan Private Lease

  1. Vul het lease aanvraagformulier in en druk op verzenden. Dit formulier wordt doorgestuurd naar Carver.
  2. Carver stuurt jouw aanvraag door naar een van onze lease partners.
  3. Onze leasepartner neemt contact met jou op voor het doorlopen van de benodigde stappen.
  4. Na acceptatie besteld het leasebedrijf jouw Carver of Cargo bij ons. Zij zijn jouw directe aanspreekpunt.
  5. 5. Is jouw Carver of Cargo klaar om geleverd te worden? Dan nemen zij contact met jou op om een afleverdatum in te plannen. 

Veelgestelde vragen over je Carver private leasen

Als je een private lease-aanvraag via de website van Carver doet dan delen we je gegevens met een van onze lease partners. Zij zoeken vervolgens contact om de details van de lease overeenkomst met je door te nemen. De uiteindelijke overeenkomst wordt gesloten met de desbetreffende lease partner.

Waarom is er acceptatie nodig?

Het is voor jou en voor en onze leasepartners belangrijk vast te stellen dat de maandelijkse verplichtingen, passen bij jouw persoonlijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een Privé Leaseovereenkomst financieel verantwoord is, werken onze leasepartners samen met EDR Credit Services. Zij voorzien onze leasepartners van een advies of de aanvraag verantwoord is op basis van jouw persoonlijke situatie. Dit doet EDR Credit Services door toepassing van een draagkrachtnorm.

Hoe verloopt het acceptatie proces?

Nadat je het privé lease aanvraag formulier voor hebt ingevuld, krijg je van het leasebedrijf een mail met daarin de vervolgstappen. Er vind een credit check plaats en je persoonlijke gegevens worden gecontroleerd. Binnen 5 werkdagen hoor je of je lease aanvraag geaccepteerd is. 

Is er een waarborgsom van toepassing?

Nee, er is geen waarborgsom van toepassing.

Heb ik een bedenktijd?
Ja, je hebt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat je het leasecontract ondertekent en voorziet van een datum. Indien je geen datum invult, gaat de bedenktijd pas in zodra het leasebedrijf het getekende leasecontract heeft ontvangen.

Kan ik van de bedenktijd af?
Ja, je kan afstand doen van de bedenktijd. Je moet hiervoor een Afstandsverklaring Bedenktijd ondertekenen bij het leasebedrijf, waarbij de verkoopadviseur namens het leasebedrijf het document mede ondertekent. Na ondertekening van de Afstandsverklaring Bedenktijd, betaal je de eventuele aanbetaling en zal het leasebedrijf de Carver direct bestellen bij Carver Europe B.V.

Door wie wordt de Carver besteld?
Zodra het leasebedrijf het getekende leasecontract heeft ontvangen en de bedenktijd van 14 dagen is verstreken of je daarvan afstand hebt gedaan, wordt de Carver door het leasebedrijf besteld bij Carver Europe B.V..

Zijn de Carver acties ook geldig bij lease?
Nee, de Carver acties zijn niet geldig i.c.m. met lease.

Vraag onze lease partners voor de meest actuele levertijden.

Ja, de Privé Leaseovereenkomst wordt tegen 65% van de aanschafwaarde geregistreerd bij het BKR te Tiel.

Wat zit er allemaal in de maandtermijn?
Private Lease van een van onze leasepartners is een zeer compleet product en omvat het gebruik van de Carver, de afschrijving, onderhoud, reparatie, bandenvervanging, verzekering, pechhulp ophaalservice en BTW.*

Is de maandtermijn inclusief btw?
Ja, de maandtermijn is inclusief het op dat moment geldende btw-percentage.

Kan de leaseperiode verlengd worden?
Je kan gedurende of tegen het einde van de leaseperiode aangeven dat je de leaseperiode wilt verlengen. In overleg met jouw leaseadviseur van het leasebedrijf kan je bepalen met hoeveel maanden u de leaseperiode wilt verlengen. Jouw leaseadviseur zal voor je een nieuwe prijsberekening maken.

Kan de leaseperiode ingekort worden?
Je kan gedurende de leaseperiode aangeven dat je de leaseperiode wilt verkorten. In overleg met jouw leaseadviseur van het leasebedrijf kan je bepalen met hoeveel maanden je de leaseperiode wilt inkorten. Jouw leaseadviseur zal voor je een nieuwe prijsberekening maken.

Welke looptijden voor de leaseperiode zijn mogelijk?
Er zijn verschillende leaseperiodes mogelijk. Bespreek met jouw lease adviseur de looptijd die bij jou past.

Voor het aangaan van de leaseovereenkomst is de minimale leeftijd 21 jaar. 

Is het mogelijk accessoires op te nemen in de leaseovereenkomst?
Standaard komt de Carver zonder accessoires. Je kan in de leaseovereenkomst diverse accessoires erbij bestellen. Let wel: Je kan geen accessoires ruilen tijdens de leaseperiode!

Is het toegestaan zelf accessoires te monteren?
Je kan de Carver voorzien van extra accessoires. De accessoires moeten gemonteerd en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan de Carver ontstaat. 

Wanneer is de leaseperiode afgelopen?
De leaseperiode eindigt als de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken. De leaseperiode eindigt ook zodra de Carver is ingeleverd indien de leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden.

Wat te doen met de Carver aan het einde van de looptijd?
Als de looptijd van het leasecontract verstreken is en je de Carver niet wilt overnemen, dan kan je de Carver inleveren op een door het leasebedrijf aan te geven locatie. Daar is men bekend met de innameprocedure van het leasebedrijf. Als je de Carver wel overneemt, dan wordt na betaling van de overnameprijs en de eindafrekening de leaseovereenkomst en de verzekering beëindigd. Vanaf dat moment ben je volledig eigenaar van de Carver.

Kan ik de Carver overnemen?
Ja, dat kan. Hiertoe neem je contact op met jouw lease adviseur van het leasebedrijf om de overnameprijs op te vragen. 

Hoeveel moet ik betalen als ik de Carver wil overnemen?
Wil je een exacte berekening van de overnameprijs, neem dan contact op met jouw leaseadviseur bij het leasebedrijf. 

Waar moet ik op letten bij het inleveren van de Carver?
De Carver dient schoon en schadevrij te zijn. Indien de Carver niet schoon of schade vrij wordt ingeleverd, kunnen reinigings- en reparatiekosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat jouw eigen accessoires worden verwijderd, dat alle bij de Carver behorende documenten en spullen worden ingeleverd en dat eventuele schade gemeld is bij het leasebedrijf. Alle zaken die op of aan de Carver zijn achtergebleven en niet in het leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch eigendom van het leasebedrijf.

Wat te doen bij pech onderweg?
Indien je met pech stil komt te staan met jouw Carver, dan neem je contact op met de pechhulp van het leasebedrijf, via de verzekeringsmaatschappij*. Je hebt een servicepas ontvangen met daarop het telefoonnummer. Zij helpen je verder op weg.

Heb ik nog een ANWB Wegenwacht Service nodig?
Nee, voor je Carver heb je dat niet nodig want in het contract is de internationale pechhulp opgenomen die het lidmaatschap voor de Wegenwacht Service overbodig maakt. 

Zit bandenvervanging in de leaseovereenkomst?
Vervanging van banden als gevolg van normale slijtage zijn opgenomen in de leaseovereenkomst. De banden kan je laten vervangen bij jouw dichtstbijzijnde servicepunt.

Waar kan ik naar toe voor het laten herstellen van schade
Indien je schade hebt, neemt u contact op met het leasebedrijf en overleggen zij waar de schade hersteld kan worden of wat de te nemen stappen zijn.

Welke verzekering is opgenomen in de maandtermijn?
De leasemaatschappij is verplicht alle voertuigen van een WA dekking te voorzien. Overleg met je lease adviseur welke additionele verzekering van toepassing is voor jouw lease overeenkomst en wat je eigen risico is.

Ontvang ik een factuur voor de eventuele aanbetaling?
Ja, je krijgt een factuur voor de aanbetaling.

Wat staat er op de eerste factuur van de maandtermijn?
De eerste factuur voor de maandtermijn die je ontvangt, bevat de maandtermijn van de dag van aflevering tot en met het eind van die maand. Daarnaast krijg je tegelijkertijd of kort daarna de factuur voor de volgende (volledige) maandtermijn.

Hoe wordt de factuur naar mij verzonden?
Onze leasepartners werkt op basis van elektronische facturatie. Dit betekent dat je de facturen per e-mail ontvangt. Het is daarom van belang dat je het leasebedrijf een wijziging van jouw e-mailadres zo snel mogelijk doorgeeft.

Hoe verloopt de betaling van de factuur?
Deze verloopt altijd via automatische incasso; hiervoor teken je bij het leasecontract ook de SEPA Incassomachtiging. Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst de automatische incasso te stoppen.

Zijn er nog andere kosten verbonden aan de Privé Leaseovereenkomst?
Naast de maandtermijn zullen alleen nog kosten voor lekke banden of voor vervanging van banden bij overmatige slijtage en de eigen bijdrage in geval van schade in rekening gebracht kunnen worden.

Kan ik mijn leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen?
Je kan de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Je moet daarbij een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht nemen. Om op te zeggen, stuur je een brief of e-mail naar het leasebedrijf. Bij vroegtijdige beëindiging betaal je een opzeggingsvergoeding. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele schades en andere bedragen. De opzeggingsvergoeding moet betaald zijn vóór de dag waartegen is opgezegd. Als dat niet gebeurd is, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde komt. Wil je de leaseovereenkomst in het eerste jaar opzeggen, dan betaal je de maandtermijnen tot en met het eerste jaar volledig. Daarna geldt de opzeggingsvergoeding.

Wat zijn de kosten voor een vroegtijdige beëindiging?
Bij opzegging geldt een opzeggingsvergoeding. Zoek contact met de lease maatschappij voor een exacte berekening van jouw specifieke situatie.

De gegevens die je invoert in het aanvraagformulier, voor Operational of Private lease, op deze website, of die je ten behoeve van het telefonisch of per email plaatsen van een lease aanvraag doorgeeft worden verwerkt door Carver Europe B.V. en vervolgens gedeeld met onze leasepartners. We informeren je over met wie je gegevens zijn gedeeld. Hoe Carver omgaat met jouw persoonsgegevens lees je in onderstaande Privacy Verklaringen:

Privacy verklaring van Carver Europe B.V.