Carver zakelijk aanschaffen met Operational Lease

Wat is Operational Lease?

Wanneer jouw onderneming kiest voor operational lease, neemt de leasemaatschappij de investering op zich. De leasemaatschappij is en blijft dan ook eigenaar van de Carver. Jij lost het investeringsbedrag tijdens de leaseperiode maandelijks af. Lees meer over Operational Lease van je Carver.

Vul het aanvraagformulier in

Stappenplan Operational Lease

  1. Vul het lease aanvraagformulier in en druk op verzenden. Dit formulier wordt doorgestuurd naar Carver.
  2. Carver stuurt jouw aanvraag door naar een van onze lease partners.
  3. Onze leasepartner voert een krediet-check uit waarna je bericht krijgt of je aanvraag is geaccepteerd.
  4. Bij acceptatie ontvang je direct het leasecontract, een SEPA incasso machtiging en de leasevoorwaarden per e-mail van onze lease partner.
  5. Na ontvangst van het door jou ondertekende lease-contract, bestelt het leasebedrijf jouw Carver bij ons.
  6. Zodra de levering van jouw Carver in zicht komt, ontvang je bericht per e-mail van Carver en wordt de levering voorbereidt en ingepland.
  7. Op de dag van levering teken je het Bewijs van Ontvangst en gaat je lease-contract in. Je Carver rijplezier kan beginnen.

Veelgestelde vragen over het operational leasen van je Carver

Als je een lease-aanvraag via de website van Carver doet dan krijg je een operational leaseovereenkomst van Friesland Lease of Bourguignon Lease.

Friesland Lease doet dit vanuit haar bedrijfsonderdeel leasefiets.nl waardoor het contract vanuit Leasefiets.nl wordt uitgegeven. 

Waarom is er acceptatie nodig?

Het is voor jou en voor het leasebedrijf belangrijk vast te stellen dat de maandelijkse verplichtingen die wij met elkaar aangaan, passen bij de zakelijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een Operational Leaseovereenkomst financieel verantwoord is voert onze lease partner een kredietcheck uit. 

Zit er een aanbetaling in het leasetarief?

Standaard is er geen aanbetaling opgenomen in het leasetarief. Dit kan uiteraard wel om het leasetarief te verlagen. Houd er rekening mee dat je de aanbetaling niet terug krijgt bij opzegging of ontbinding van de leaseovereenkomst of bij diefstal / total loss van de Carver.

Is een aanbetaling mogelijk?

Ja, het is mogelijk om maximaal 25% van de catalogusprijs aan te betalen. De leaseprijs bij een maximale aanbetaling van 25% is € 150,- / maand exclusief btw op basis van een leasetermijn van 60 maanden.

Is er een waarborgsom van toepassing?

Nee, er is geen waarborgsom van toepassing.

Door wie wordt de Carver besteld?
Zodra onze leasepartner het getekende leasecontract heeft ontvangen wordt de Carver door het leasebedrijf besteld bij Carver Europe B.V.

Zijn de Carver acties ook geldig bij lease?
Nee, de Carver acties zijn niet geldig i.c.m. met lease.

Gezien de grote interesse wordt de Carver, als je nu een leaseovereenkomst sluit, naar verwachting in januari 2021 geleverd. Je leasecontract gaat in op het moment dat jouw Carver geleverd is en jij voor ontvangst hebt getekend.

Wat zit er allemaal in de maandtermijn?

Operational Lease van onze leasepartners & Carver is een zeer compleet product en omvat het gebruik van de Carver, de afschrijving, onderhoud, reparatie, bandenvervanging, WA verzekering, casco verzekering, ongevallen opzittendenverzekering (alleen de berijder), verhaalsrechtsbijstand verzekering en pechhulp ophaalservice.*

Kan de leaseperiode verlengd worden?
Je kan gedurende of tegen het einde van de leaseperiode aangeven dat je de leaseperiode wilt verlengen. In overleg met jouw leaseadviseur kan je bepalen met hoeveel maanden u de leaseperiode wilt verlengen. Jouw leaseadviseur zal voor je een nieuwe prijsberekening maken.

Kan de leaseperiode ingekort worden?
Je kan gedurende de leaseperiode aangeven dat je de leaseperiode wilt verkorten. In overleg met jouw leaseadviseur kan je bepalen met hoeveel maanden je de leaseperiode wilt inkorten. Jouw leaseadviseur zal voor je een nieuwe prijsberekening maken.

Welke looptijden voor de leaseperiode zijn mogelijk?
De leaseperiode is standaard 60 maanden.

*Afwijkende condities kunnen gelden bij gebruik voor bezorgdiensten .

Voor het aangaan van de leaseovereenkomst is de minimale leeftijd 21 jaar. Voor de berijder van de Carver geldt een minimale leeftijd van 16 jaar in combinatie met een geldig brommer rijbewijs (AM).

Is het mogelijk accessoires op te nemen in de leaseovereenkomst?
Standaard komt de Carver zonder accessoires. Je kan in de leaseovereenkomst diverse accessoires erbij bestellen. Let wel: Je kan geen accessoires ruilen tijdens de leaseperiode!

Is het toegestaan zelf accessoires te monteren?
Je kan de Carver voorzien van extra accessoires. De accessoires moeten gemonteerd en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan de Carver ontstaat. Vóór inlevering van de Carver moeten de accessoires verwijderd worden, anders wordt het leasebedrijf automatisch en zonder vergoeding eigenaar van de accessoires. Kosten voor verzekering, onderhoud, reparatie, vervanging, montage en verwijdering van de accessoires zijn voor jouw eigen rekening als ze niet zijn opgenomen in de leaseovereenkomst.

Wanneer is de leaseperiode afgelopen?

De leaseperiode eindigt als de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken. De leaseperiode eindigt ook zodra de Carver is ingeleverd indien de leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden.

Wat te doen met de Carver aan het einde van de looptijd?
Als de looptijd van het leasecontract verstreken is en je de Carver niet wilt overnemen, dan kan je de Carver inleveren op een door het leasebedrijf aan te geven locatie. Daar is men bekend met de innameprocedure van onze leasepartner. Als je de Carver wel overneemt, dan wordt na betaling van de overnameprijs en de eindafrekening de leaseovereenkomst en de verzekering beëindigd. Vanaf dat moment ben je volledig eigenaar van de Carver.

Kan ik de Carver overnemen?
Ja, dat kan. Hiertoe neem je contact op met jouw leaseadviseur om de overnameprijs op te vragen. Uiteraard kan de Carver ook verkocht worden aan vrienden, familie of anderen.

Hoeveel moet ik betalen als ik de Carver wil overnemen?
Wil je een exacte berekening van de overnameprijs, neem dan contact op met jouw leaseadviseur. Echter ter indicatie: Bij een contract van 36 maanden dien je gemiddeld rekening te houden met 30% van de nieuwprijs op basis van de dan geldende marktprijs. Bij een contract van 24 maanden dien je gemiddeld rekening te houden met 40% van de nieuwprijs op basis van de dan geldende marktprijs.

Waar moet ik op letten bij het inleveren van de Carver?
De Carver dient schoon en schadevrij te zijn. Indien de Carver niet schoon wordt ingeleverd, kunnen reinigingskosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat jouw eigen accessoires worden verwijderd, dat alle bij de Carver behorende documenten en spullen worden ingeleverd en dat eventuele schade gemeld is bij het leasebedrijf. Alle zaken die op of aan de Carver zijn achtergebleven en niet in het leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch eigendom van het leasebedrijf.

Welke schades zijn acceptabel bij het inleveren van de Carver?
Kleine gebruiksschades passend bij de leeftijd en de intensiteit van het gebruik vinden wij acceptabel. Grotere schades die niet voor inlevering zijn gemeld, zullen aan je worden doorbelast met een maximum eigen bijdrage per schade. Op de website van onze leasepartners vind je de Inlever-handleiding met daarin alle acceptabele en niet-acceptabele schades.

Wat te doen bij pech onderweg?
Indien je met pech stil komt te staan met jouw Carver, dan neem je contact op met de pechhulp van het leasebedrijf, via de verzekeringsmaatschappij.* Je hebt een servicepas ontvangen met daarop het telefoonnummer. Zij helpen je verder op weg, brengen je naar de dichtstbijzijnde James Autoservice vestiging of naar de locatie waar je vandaan komt.

Heb ik nog een ANWB Wegenwacht Service nodig?
Nee, voor je Carver heb je dat niet nodig want in het contract is de internationale pechhulp opgenomen die het lidmaatschap voor de Wegenwacht Service overbodig maakt. 

Zit bandenvervanging in de leaseovereenkomst?
Vervanging van banden als gevolg van normale slijtage zijn opgenomen in de leaseovereenkomst. De banden kan je laten vervangen bij jouw James Autoservice vestiging.

Waar kan ik naar toe voor het laten herstellen van schade?
Indien je schade hebt, neem je contact op met het leasebedrijf en overleggen wij waar de schade hersteld kan worden. Dit zal meestal het James Autoservice vestiging zijn dat ook jouw Carver onderhoudt.

Wat gebeurt er als de Carver total loss is?
De leaseovereenkomst eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de Carver technisch of economisch total loss is. Je kan daarna een nieuwe Carver uitkiezen en wederom gebruik maken van Operational Lease via een van onze leasepartners.

*Afwijkende condities kunnen gelden bij gebruik voor bezorgdiensten 

Welke verzekering is opgenomen in de maandtermijn?
In de maandtermijn is een casco verzekering inbegrepen met een eigen bijdrage van € 250,- per niet verhaalbare schade, tenzij anders vermeld op het leasecontract.* Tevens zijn Ongevallen Inzittenden Verzekering en Verhaalsrechtsbijstand Verzekering inbegrepen.

Kan ik aanvullende verzekeringen afsluiten?
Nee, dat is niet mogelijk. De meest gangbare verzekeringen zitten in de maandtermijn opgenomen.

Wat is de eigen bijdrage van de verzekering?
De eigen bijdrage bedraagt € 250,- per niet verhaalbare schade, tenzij anders vermeld op het leasecontract.

Geldt er een andere eigen bijdrage voor jonge berijders?
Nee, er is geen andere eigen bijdrage van toepassing.

Kan de verzekering uit het contract worden gehaald?
Nee, de cascoverzekering, Ongevallen Opzittenden Verzekering (let op alleen de berijder) en Verhaalsrechtsbijstand Verzekering zijn verplichte componenten in de leaseovereenkomst.

Zijn accessoires meeverzekerd?
Accessoires die zijn opgenomen in het leasecontract zijn standaard meeverzekerd. Door jezelf aangeschafte of gemonteerde accessoires zijn niet meeverzekerd in de leaseovereenkomst.

Kan de verzekering aangepast worden?
De verzekeringspremie kan gedurende de leaseperiode door het leasebedrijf worden aangepast.

 

*Afwijkende condities kunnen gelden bij gebruik voor bezorgdiensten 

Wat staat er op de eerste factuur van de maandtermijn?
De eerste factuur voor de maandtermijn die je ontvangt, bevat de maandtermijn vanaf de dag van aflevering tot en met het eind van die maand. Daarnaast krijg je tegelijkertijd of kort daarna de factuur voor de volgende (volledige) maandtermijn.

Hoe wordt de factuur naar verzonden?
Onze leasepartners werken op basis van elektronische facturatie. Dit betekent dat je de facturen per e-mail ontvangt. Het is daarom van belang dat je het leasebedrijf een wijziging van jouw e-mailadres zo snel mogelijk doorgeeft.

Hoe verloopt de betaling van de factuur?
Deze verloopt altijd via automatische incasso; hiervoor teken je bij het leasecontract ook de SEPA Incassomachtiging. Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst de automatische incasso te stoppen.

Zijn er nog andere kosten verbonden aan de Operational Leaseovereenkomst?
Naast de maandtermijn zullen alleen nog kosten voor bandreparatie of eigen bijdrage in geval van schade in rekening gebracht kunnen worden.

Bij Overlijden

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden gedurende de looptijd?
Als je overlijdt, kan één van jouw erfgenamen en/of Friesland Lease de leaseovereenkomst direct opzeggen. Onze leasepartner kan opzeggen door toezending van een brief aan jouw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met jouw overlijden geen kosten verschuldigd. Jouw erfgenamen zijn wel verplicht de Carver direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

Is het mogelijk een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten in het contract?
Nee, dat is niet mogelijk en ook niet nodig. Indien je gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst overlijdt, dan kan de leaseovereenkomst kosteloos worden ontbonden.

Eindigt het leasecontract bij overlijden van de contractant?
Indien je gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst overlijdt, dan kan de leaseovereenkomst kosteloos worden ontbonden. Als einddatum geldt dan de datum waarop de Carver aan Friesland Lease is geretourneerd.

Echtscheiding

Wat te doen als ik ga scheiden?
Indien je als gevolg van echtscheiding in een situatie van aantoonbaar onvermogen verkeert, kan je de leaseovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding beëindigen. Eventuele schades, ter hoogte van de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend. EDR Credit Services zal namens onze leasepartner jouw onvermogen vaststellen aan de hand van de rechtstreeks door je aan EDR Credit Services aan te leveren gegevens en een telefonisch interview. Als einddatum geldt dan de datum waarop de Carver aan onze leasepartner is geretourneerd. Alle kosten tot en met de einddatum dienen door je dan te zijn voldaan.

Verlies/verandering van baan

Wat te doen als ik mijn baan kwijt raak?
Indien je als gevolg van verlies van werk buiten jouw schuld in een situatie van aantoonbaar onvermogen verkeert, kan je de leaseovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding beëindigen. Eventuele schades, ter hoogte van maximaal de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend. EDR Credit Services zal namens onze leasepartner jouw onvermogen vaststellen aan de hand van de rechtstreeks door je aan EDR Credit Services aan te leveren gegevens en een telefonisch interview. Als einddatum geldt dan de datum waarop de Carver aan onze leasepartner is geretourneerd. Alle kosten tot en met de einddatum dienen door je dan te zijn voldaan.

Wat te doen als ik van baan verander?
Indien je van baan verandert, hoeft er niets te worden aangepast aan de leaseovereenkomst. De leaseovereenkomst is gebonden aan je als persoon en de maandelijkse kosten lopen gewoon door.

Kan ik mijn leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen?
Je kan de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Je moet daarbij een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht nemen. Om op te zeggen, stuur je een brief of e-mail naar onze leasepartner. Bij vroegtijdige beëindiging betaal je een opzeggingsvergoeding. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele schades en andere bedragen. De opzeggingsvergoeding moet betaald zijn vóór de dag waartegen is opgezegd. Als dat niet gebeurd is, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde komt. Wil je de leaseovereenkomst in het eerste jaar opzeggen, dan betaal je de maandtermijnen tot en met het eerste jaar volledig. Daarna geldt de opzeggingsvergoeding.

Wat zijn de kosten voor een vroegtijdige beëindiging?
Bij opzegging tegen het begin van het tweede jaar van de leaseperiode of tegen een latere dag geldt voor de opzeggingsvergoeding het volgende:

  • Voor elke maand dat de leaseovereenkomst eerder dan de einddatum van de leaseperiode wordt beëindigd, betaal je een vaste opzeggingsvergoeding van 50% van de totaal resterende maandtermijnen
  • Indien uit berekening blijkt dat een herberekening van de leaseperiode naar een kortere looptijd voor jou een totale gunstigere uitkomst biedt dan de vaste opzeggingsvergoeding van 50%, dan wordt voor herberekening gekozen.
  • Indien je bij onze leasepartner een nieuwe operational lease overeenkomst afsluit met minimaal dezelfde looptijd als de oorspronkelijke looptijd van de vroegtijdig te beëindigen leaseovereenkomst, dan geldt een opzeggingsvergoeding

Voorbeeld:

Berekening percentage vaste opzeggingsvergoeding:

Stel, je hebt een Privé Leaseovereenkomst met een looptijd van 36 maanden, een maandtermijn van € 89 en u wilt de leaseovereenkomst na 24 maanden beëindigen. De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt dan 50% x 12 maanden resterende looptijd x € 89 = € 534.

Berekening via herberekening

Uit de herberekening blijkt dat voor een looptijd van 24 maanden een maandtermijn van € 104 van toepassing. Afrekening op basis van de herberekening betekent voor u een bedrag van 24 maanden x (€ 104 - € 89) = € 360.

Uiteindelijke opzeggingsvergoeding

Aangezien de berekening van de opzeggingsvergoeding via de herberekening voor jou voordeliger is, wordt hiervoor gekozen. Je dient de vastgestelde opzeggingsvergoeding te voldoen door overmaking op de bankrekening van onze leasepartner voor de opzeggingsdatum. Het bedrag wordt niet automatisch geïncasseerd. Indien de opzeggingsvergoeding niet voor de opzeggingsdatum door onze leasepartner is ontvangen, loopt de leaseovereenkomst gewoon door tot het moment dat de opzeggingsvergoeding wel is ontvangen.

De gegevens die je invoert in het aanvraagformulier, voor operational of private lease, op deze website, of die je ten behoeve van het telefonisch of per email plaatsen van een lease aanvraag doorgeeft worden verwerkt door Carver Europe B.V. en vervolgens gedeeld met een van onze leasepartners Friesland Lease B.V. of Bourguignon Lease.  Hoe Carver en het leasebedrijf omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onderstaande Privacy Verklaringen:

Privacy verklaring van Carver Europe B.V.

Privacy Verklaring van Friesland Lease B.V.