Private lease

Zorgeloos in de lease

Stappenplan Private lease

Stap 1

Vul het lease aanvraag formulier in en druk op verzenden. Dit formulier wordt doorgestuurd naar Carver

Stap 2

Carver stuurt jouw aanvraag door naar een van onze leasepartners

Stap 3

Onze leasepartner neemt contact met je op voor het doorlopen van de benodigde stappen

Stap 4

Na acceptatie bestelt het leasebedrijf jouw Carver bij ons Zij zijn je directe aanspreekpunt

Stap 5

Zodra de levering van jouw Carver in zicht komt, ontvang je per e-mail bericht van Carver en wordt de levering ingepland

Stap 6

Je Carver rijplezier kan beginnen!

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de lease aanvraag? Bekijk dan onze veelgestelde vragen. Mocht je antwoord er niet tussen staan kun je ons altijd mailen via sales@carver.earth

Veelgestelde vragen

Met welk leasebedrijf sluit ik een leaseovereenkomst?

Als je een private lease-aanvraag via de website van Carver doet dan delen we je gegevens met een van onze lease partners. Zij zoeken vervolgens contact om de details van de lease overeenkomst met je door te nemen. De uiteindelijke overeenkomst wordt gesloten met de desbetreffende lease partner.

Acceptatie

Waarom is er acceptatie nodig?

Het is voor jou en voor en onze leasepartners belangrijk vast te stellen dat de maandelijkse verplichtingen, passen bij jouw persoonlijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een Privé Leaseovereenkomst financieel verantwoord is, werken onze leasepartners samen met EDR Credit Services. Zij voorzien onze leasepartners van een advies of de aanvraag verantwoord is op basis van jouw persoonlijke situatie. Dit doet EDR Credit Services door toepassing van een draagkrachtnorm.

Hoe verloopt het acceptatie proces?

Nadat je het privé lease aanvraag formulier voor hebt ingevuld, krijg je van het leasebedrijf een mail met daarin de vervolgstappen. Er vind een credit check plaats en je persoonlijke gegevens worden gecontroleerd. Binnen 5 werkdagen hoor je of je lease aanvraag geaccepteerd is.

Borg

Is er een waarborgsom van toepassing?

Nee, voor het aangaan van een private leaseovereenkomst is er geen waarborgsom van toepassing.

Bedenktijd

Heb ik een bedenktijd?


Ja, je hebt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat je het leasecontract ondertekent en voorziet van een datum. Indien je geen datum invult, gaat de bedenktijd pas in zodra het leasebedrijf het getekende leasecontract heeft ontvangen.

Kan ik van de bedenktijd af?

Ja, je kan afstand doen van de bedenktijd. Je moet hiervoor een Afstandsverklaring Bedenktijd ondertekenen bij het leasebedrijf, waarbij de verkoopadviseur namens het leasebedrijf het document mede ondertekent. Na ondertekening van de Afstandsverklaring Bedenktijd, betaal je de eventuele aanbetaling en zal het leasebedrijf de Carver direct bestellen bij Carver Europe B.V.

Bestelling

Door wie wordt de Carver besteld?

Zodra wij (Carver Europe BV) het getekende leasecontract hebben ontvangen wordt de Carver besteld.

Zijn de Carver acties ook geldig bij lease?

Nee, de Carver acties zijn niet geldig i.c.m. met lease.

Levertijden

Per type Carver zijn er verschillende levertijden. Vraag ons voor de actuele levertijden. Je leasecontract gaat in op het moment dat jouw Carver geleverd is en jij voor ontvangst hebt getekend.

BKR-registratie

Wordt de private leaseovereenkomst geregistreerd bij het BKR?

Ja, de Privé Leaseovereenkomst wordt tegen 65% van de aanschafwaarde geregistreerd bij het BKR te Tiel

Contractcondities

Wat zit er allemaal in de maandtermijn?

Operational Lease van Carver is een zeer compleet product en omvat het gebruik van de Carver, de afschrijving, onderhoud, reparatie, bandenvervanging, WA verzekering, casco verzekering, schadeverzekering Inzittenden, en pechhulp service.*

Kan de leaseperiode verlengd worden?

Je kan gedurende of tegen het einde van de leaseperiode aangeven dat je de leaseperiode wilt verlengen. In overleg met Carver kan je bepalen met hoeveel maanden je de leaseperiode wilt verlengen. Carver zal voor je een nieuwe prijsberekening maken

Kan de leaseperiode ingekort worden?

Je kan gedurende de leaseperiode aangeven dat je de leaseperiode wilt verkorten. In overleg met Carver kan je bepalen met hoeveel maanden je de leaseperiode wilt inkorten. Carver zal voor je een nieuwe prijsberekening maken.

Welke looptijden voor de leaseperiode zijn mogelijk?

De looptijden voor Operational lease zijn: 36, 48 of 60 maanden. Een kortere lease termijn van minimaal 12 maanden is ook mogelijk met ons Flex lease product.

*Afwijkende condities gelden bij aanvraag voor bezorgdiensten.

Minimumleeftijd

Voor het aangaan van de leaseovereenkomst is de minimale leeftijd 21 jaar.

Accessoires

Wat te doen bij pech onderweg?

Indien je met pech stil komt te staan met jouw Carver, dan neem je contact op met de pechhulp van het leasebedrijf, via de verzekeringsmaatschappij*. Je hebt een servicepas ontvangen met daarop het telefoonnummer. Zij helpen je verder op weg.

Heb ik nog een ANWB Wegenwacht Service nodig?

Nee, voor je Carver heb je dat niet nodig want in het contract is de internationale pechhulp opgenomen die het lidmaatschap voor de Wegenwacht Service overbodig maakt.

Zit bandenvervanging in de leaseovereenkomst?

Vervanging van banden als gevolg van normale slijtage zijn opgenomen in de leaseovereenkomst. De banden kan je laten vervangen bij jouw dichtstbijzijnde servicepunt.

Waar kan ik naar toe voor het laten herstellen van schade

Indien je schade hebt, neemt u contact op met het leasebedrijf en overleggen zij waar de schade hersteld kan worden of wat de te nemen stappen zijn.

Einde looptijd/ leaseperiode

Wanneer is de leaseperiode afgelopen?

De leaseperiode eindigt als de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken. De leaseperiode eindigt ook zodra de Carver is ingeleverd indien de leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden.

Wat te doen met de Carver aan het einde van de looptijd?

Als de looptijd van het leasecontract verstreken is en je de Carver niet wilt overnemen, dan kan je de Carver inleveren op een door het leasebedrijf aan te geven locatie. Daar is men bekend met de innameprocedure van het leasebedrijf. Als je de Carver wel overneemt, dan wordt na betaling van de overnameprijs en de eindafrekening de leaseovereenkomst en de verzekering beëindigd. Vanaf dat moment ben je volledig eigenaar van de Carver.

Kan ik de Carver overnemen?


Ja, dat kan. Hiertoe neem je contact op met jouw lease adviseur van het leasebedrijf om de overnameprijs op te vragen.

Hoeveel moet ik betalen als ik de Carver wil overnemen?


Wil je een exacte berekening van de overnameprijs, neem dan contact op met jouw leaseadviseur bij het leasebedrijf.

Waar moet ik op letten bij het inleveren van de Carver?


De Carver dient schoon en schadevrij te zijn. Indien de Carver niet schoon of schade vrij wordt ingeleverd, kunnen reinigings- en reparatiekosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat jouw eigen accessoires worden verwijderd, dat alle bij de Carver behorende documenten en spullen worden ingeleverd en dat eventuele schade gemeld is bij het leasebedrijf. Alle zaken die op of aan de Carver zijn achtergebleven en niet in het leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch eigendom van het leasebedrijf.

Pech onderweg

Wat te doen bij pech onderweg?

Indien je met pech stil komt te staan met jouw Carver, dan neem je contact op met de pechhulp van Carver Europe BV, via onze verzekeringspartner AON. Zij helpen je verder op weg, brengen je naar de dichtstbijzijnde James Autoservice vestiging of andere Carver service partner of naar de locatie waar je vandaan komt.

Zit bandenvervanging in de leaseovereenkomst?

Vervanging van banden als gevolg van normale slijtage zijn opgenomen in de leaseovereenkomst. De banden kan je laten vervangen bij jouw JAMES Autoservice vestiging.

Waar kan ik naar toe voor het laten herstellen van schade?

Indien je schade hebt, neem je contact op met Carver en overleggen wij waar de schade hersteld kan worden. Dit zal meestal het James Autoservice vestiging of andere Carver service partner zijn dat ook jouw Carver onderhoudt.

Wat gebeurt er als de Carver total loss is?

De leaseovereenkomst eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de Carver technisch of economisch total loss is. Je kan daarna een nieuwe Carver uitkiezen en wederom gebruik maken van Operational Lease via Carver Europe BV.

Verzekering

Welke verzekering is opgenomen in de maandtermijn?

De leasemaatschappij is verplicht alle voertuigen van een WA dekking te voorzien. Overleg met je lease adviseur welke additionele verzekering van toepassing is voor jouw lease overeenkomst en wat je eigen risico is.

Facturatie

Ontvang ik een factuur voor de eventuele aanbetaling?

Ja, je krijgt een factuur voor de aanbetaling.

Wat staat er op de eerste factuur van de maandtermijn?

De eerste factuur voor de maandtermijn die je ontvangt, bevat de maandtermijn van de dag van aflevering tot en met het eind van die maand. Daarnaast krijg je tegelijkertijd of kort daarna de factuur voor de volgende (volledige) maandtermijn.

Hoe wordt de factuur naar mij verzonden?

Onze leasepartners werkt op basis van elektronische facturatie. Dit betekent dat je de facturen per e-mail ontvangt. Het is daarom van belang dat je het leasebedrijf een wijziging van jouw e-mailadres zo snel mogelijk doorgeeft.

Hoe verloopt de betaling van de factuur?

Deze verloopt altijd via automatische incasso; hiervoor teken je bij het leasecontract ook de SEPA Incassomachtiging. Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst de automatische incasso te stoppen.

Zijn er nog andere kosten verbonden aan de Privé Leaseovereenkomst?

Naast de maandtermijn zullen alleen nog kosten voor lekke banden of voor vervanging van banden bij overmatige slijtage en de eigen bijdrage in geval van schade in rekening gebracht kunnen worden.

Vroegtijdige beëindiging

Kan ik mijn leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

Je kan de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Je moet daarbij een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht nemen. Om op te zeggen, stuur je een brief of e-mail naar het leasebedrijf. Bij vroegtijdige beëindiging betaal je een opzeggingsvergoeding. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele schades en andere bedragen. De opzeggingsvergoeding moet betaald zijn vóór de dag waartegen is opgezegd. Als dat niet gebeurd is, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde komt. Wil je de leaseovereenkomst in het eerste jaar opzeggen, dan betaal je de maandtermijnen tot en met het eerste jaar volledig. Daarna geldt de opzeggingsvergoeding.

Wat zijn de kosten voor een vroegtijdige beëindiging?

Bij opzegging geldt een opzeggingsvergoeding. Zoek contact met de lease maatschappij voor een exacte berekening van jouw specifieke situatie.

Het bedrag van schadeloosstelling bestaat uit het totaal van onderstaande componenten:

a. het verschil tussen de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde conform de boekhouding van Carver Europe BV en de marktwaarde c.q. de opbrengst bij verkoop;

b. een vergoeding wegens winstderving van Carver Europe BV , welke vastgesteld wordt op een bedrag gelijk aan maximaal 1/4 van de resterende leasetermijnen met een minimum van drie maanden, die jij als contractant voor de resterende duur van het lease contract aan Carver Europe BV verschuldigd zou zijn;

c. eventuele overige voor Carver Europe BV geldende kosten van beëindiging komen voor rekening van jou als contractant.

Privacy

Hoe wordt er omgegaan met mijn persoonsgegevens?

De gegevens die je invoert in het aanvraagformulier, voor operational lease, op deze website, of die je ten behoeve van het telefonisch of per email plaatsen van een lease aanvraag doorgeeft worden verwerkt door Carver Europe B.V. Hoe Carver omgaat met jouw persoonsgegevens lees je in onderstaande Privacy Verklaringen:

Privacy verklaring van Carver Europe B.V.