Operational lease

Zorgeloos in de lease

Stappenplan Operational lease

Stap 1

Vul het lease aanvraag formulier in en druk op verzenden. Dit formulier wordt doorgestuurd naar Carver

Stap 2

Carver neemt contact met je op om jouw aanvraag door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden

Stap 3

Carver voert een krediet-check uit waarna je bericht krijgt of je aanvraag is geaccepteerd

Stap 4

Bij acceptatie ontvang je direct het leasecontract, een SEPA incasso machtiging en de leasevoorwaarden per e-mail

Stap 5

Na ontvangst van het door jou ondertekende lease-contract en SEPA incasso machtiging wordt de bestelling geplaatst

Stap 6

Zodra de levering van jouw Carver in zicht komt, ontvang je per e-mail bericht van Carver en wordt de levering ingepland

Stap 7

Op de dag van levering teken je het Bewijs van Ontvangst en gaat je lease-contract in.

Stap 8

Je Carver rijplezier kan beginnen!

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de lease aanvraag? Bekijk dan onze veelgestelde vragen. Mocht je antwoord er niet tussen staan kun je ons altijd mailen via sales@carver.earth

Veelgestelde vragen

Met welk leasebedrijf sluit ik een leaseovereenkomst?

Als je een Operational lease-anvraag via de website van Carver doet dan krijg je een Operational leaseovereenkomst van Carver Europe B.V.

Acceptatie

Waarom is er acceptatie nodig?

Het is voor jou en voor Carver belangrijk vast te stellen dat de maandelijkse verplichtingen die wij met elkaar aangaan, passen bij de zakelijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een Operational Leaseovereenkomst financieel verantwoord is voeren wij een kredietcheck uit.

Aanbetaling

Zit er een aanbetaling in het leasetarief?

Standaard is er geen aanbetaling opgenomen in het leasetarief. Dit kan uiteraard wel om het leasetarief te verlagen. Houd er rekening mee dat je de aanbetaling niet terug krijgt bij opzegging of ontbinding van de leaseovereenkomst of bij diefstal / total loss van de Carver. Neem contact met ons op om dit te bespreken.

Borg

Is er een waarborgsom van toepassing?

Nee, voor het aangaan van een operational leaseovereenkomst is er geen waarborgsom van toepassing.

Bestelling

Door wie wordt de Carver besteld?

Zodra wij (Carver Europe BV) het getekende leasecontract hebben ontvangen wordt de Carver besteld.

Zijn de Carver acties ook geldig bij lease?

Nee, de Carver acties zijn niet geldig i.c.m. met lease.

Levertijden

Per type Carver zijn er verschillende levertijden. Vraag ons voor de actuele levertijden. Je leasecontract gaat in op het moment dat jouw Carver geleverd is en jij voor ontvangst hebt getekend.

Contractcondities

Wat zit er allemaal in de maandtermijn?

Operational Lease van Carver is een zeer compleet product en omvat het gebruik van de Carver, de afschrijving, onderhoud, reparatie, bandenvervanging, WA verzekering, casco verzekering, schadeverzekering Inzittenden, en pechhulp service.*

Kan de leaseperiode verlengd worden?

Je kan gedurende of tegen het einde van de leaseperiode aangeven dat je de leaseperiode wilt verlengen. In overleg met Carver kan je bepalen met hoeveel maanden je de leaseperiode wilt verlengen. Carver zal voor je een nieuwe prijsberekening maken

Kan de leaseperiode ingekort worden?

Je kan gedurende de leaseperiode aangeven dat je de leaseperiode wilt verkorten. In overleg met Carver kan je bepalen met hoeveel maanden je de leaseperiode wilt inkorten. Carver zal voor je een nieuwe prijsberekening maken.

Welke looptijden voor de leaseperiode zijn mogelijk?

De looptijden voor Operational lease zijn: 36, 48 of 60 maanden. Een kortere lease termijn van minimaal 12 maanden is ook mogelijk met ons Flex lease product.

*Afwijkende condities gelden bij aanvraag voor bezorgdiensten.

Minimumleeftijd

Voor het aangaan van de leaseovereenkomst is de minimale leeftijd 18 jaar. Voor de berijder van de Carver geldt een minimale leeftijd van 16 jaar in combinatie met een geldig brommer rijbewijs (AM).

Accessoires

Is het mogelijk accessoires op te nemen in de leaseovereenkomst?

Standaard komt de Carver zonder accessoires. Je kan in de leaseovereenkomst diverse accessoires erbij bestellen. Let wel: Je kan geen accessoires ruilen tijdens de leaseperiode!

Is het toegestaan zelf accessoires te monteren?

Je kan de Carver voorzien van extra accessoires. De accessoires moeten gemonteerd en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan de Carver ontstaat. Vóór inlevering van de Carver moeten de accessoires verwijderd worden, anders wordt Carver Europe BV automatisch en zonder vergoeding eigenaar van de accessoires. Kosten voor verzekering, onderhoud, reparatie, vervanging, montage en verwijdering van de accessoires zijn voor jouw eigen rekening als ze niet zijn opgenomen in de leaseovereenkomst.

Einde looptijd/ leaseperiode

Wanneer is de leaseperiode afgelopen?

De leaseperiode eindigt als de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken. De leaseperiode eindigt ook zodra de Carver is ingeleverd indien de leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden.

Wat te doen met de Carver aan het einde van de looptijd?

Als de looptijd van het leasecontract verstreken is en je de Carver niet wilt overnemen, dan kan je de Carver inleveren op een door Carver aan te geven locatie. Daar is men bekend met de innameprocedure. Als je de Carver wel overneemt, dan wordt na betaling van de overnameprijs en de eindafrekening de leaseovereenkomst en de verzekering beëindigd. Vanaf dat moment ben je volledig eigenaar van de Carver.

Kan ik de Carver overnemen?

Ja, dat kan. Hiertoe neem je contact op met Carver om de overnameprijs op te vragen. Uiteraard kan de Carver ook verkocht worden aan vrienden, familie of anderen.

Hoeveel moet ik betalen als ik de Carver wil overnemen?

Wil je een exacte berekening van de overnameprijs, neem dan contact met ons op.

Waar moet ik op letten bij het inleveren van de Carver?

De Carver dient schoon en schadevrij te zijn. Indien de Carver niet schoon wordt ingeleverd, kunnen reinigingskosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat jouw eigen accessoires worden verwijderd, dat alle bij de Carver behorende documenten en spullen worden ingeleverd en dat eventuele schade gemeld is bij Carver. Alle zaken die op of aan de Carver zijn achtergebleven en niet in het leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch eigendom van Carver Europe B.V.

Welke schades zijn acceptabel bij het inleveren van de Carver?

Kleine gebruiksschades passend bij de leeftijd en de intensiteit van het gebruik vinden wij acceptabel. Grotere schades die niet voor inlevering zijn gemeld, zullen aan je worden doorbelast met een maximum eigen bijdrage per schade. Het eigen risico per gebeurtenis bedraagt 250 euro.

Pech onderweg

Wat te doen bij pech onderweg?

Indien je met pech stil komt te staan met jouw Carver, dan neem je contact op met de pechhulp van Carver Europe BV, via onze verzekeringspartner AON. Zij helpen je verder op weg, brengen je naar de dichtstbijzijnde James Autoservice vestiging of andere Carver service partner of naar de locatie waar je vandaan komt.

Zit bandenvervanging in de leaseovereenkomst?

Vervanging van banden als gevolg van normale slijtage zijn opgenomen in de leaseovereenkomst. De banden kan je laten vervangen bij jouw JAMES Autoservice vestiging.

Waar kan ik naar toe voor het laten herstellen van schade?

Indien je schade hebt, neem je contact op met Carver en overleggen wij waar de schade hersteld kan worden. Dit zal meestal het James Autoservice vestiging of andere Carver service partner zijn dat ook jouw Carver onderhoudt.

Wat gebeurt er als de Carver total loss is?

De leaseovereenkomst eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de Carver technisch of economisch total loss is. Je kan daarna een nieuwe Carver uitkiezen en wederom gebruik maken van Operational Lease via Carver Europe BV.

Verzekering

Welke verzekering is opgenomen in de maandtermijn?

In de maandtermijn is een casco verzekering inbegrepen met een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Voor diefstal geldt een eigen risico van € 500,-. Tevens zijn ongevallen en schade inzittenden verzekering, verhaalsrechtsbijstand verzekering en pechhulp inbegrepen.

Kan ik aanvullende verzekeringen afsluiten?

Nee, dat is niet mogelijk. De meest gangbare verzekeringen zitten in de maandtermijn opgenomen.

Wat is de eigen bijdrage van de verzekering?

De eigen bijdrage bedraagt € 250,- . Voor diefstal geldt een eigen bijdrage van € 500,-.

Geldt er een andere eigen bijdrage voor jonge berijders?

Nee, er is geen andere eigen bijdrage van toepassing.

Kan de verzekering uit het contract worden gehaald?

Nee, de cascoverzekering, ongevallen en schade inzittenden verzekering, verhaalsrechtsbijstand verzekering en pechhulp zijn verplichte componenten in de leaseovereenkomst.

Zijn accessoires meeverzekerd?

Accessoires die zijn opgenomen in het leasecontract zijn standaard meeverzekerd. Door jezelf aangeschafte of gemonteerde accessoires zijn niet meeverzekerd in de leaseovereenkomst.

Kan de verzekering aangepast worden? 

De verzekeringspremie kan gedurende de leaseperiode door Carver Europe BV worden aangepast.

Facturatie

Wat staat er op de eerste factuur van de maandtermijn?

De eerste factuur voor de maandtermijn die je ontvangt, bevat de maandtermijn vanaf de dag van aflevering tot en met het eind van die maand. Daarnaast krijg je tegelijkertijd of kort daarna de factuur voor de volgende (volledige) maandtermijn

Hoe wordt de factuur naar verzonden?

Wij werken op basis van elektronische facturatie. Dit betekent dat je de facturen per e-mail ontvangt. Het is daarom van belang dat je een wijziging van jouw e-mailadres zo snel mogelijk doorgeeft.

Hoe verloopt de betaling van de factuur?

Deze verloopt altijd via automatische incasso; hiervoor teken je bij het leasecontract ook de SEPA Incassomachtiging. Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst de automatische incasso te stoppen.

Zijn er nog andere kosten verbonden aan de Operational Leaseovereenkomst?

Naast de maandtermijn zullen alleen nog kosten voor bandreparatie of eigen bijdrage in geval van schade in rekening gebracht kunnen worden

Vroegtijdige beëindiging

Kan ik mijn leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

Je kan de leaseovereenkomst met een opzegtermijn van tenminste 2 maanden schriftelijk opzeggen. Bij vroegtijdige beëindiging betaal je een opzeggingsvergoeding of een schadeloosstelling. Dit bedrag staat los van de afrekening van eventuele schades en andere bedragen. De opzeggingsvergoeding moet betaald zijn vóór de dag waartegen is opgezegd. Als dat niet gebeurd is, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde komt.

Het bedrag van schadeloosstelling bestaat uit het totaal van onderstaande componenten:

a. het verschil tussen de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde conform de boekhouding van Carver Europe BV en de marktwaarde c.q. de opbrengst bij verkoop;

b. een vergoeding wegens winstderving van Carver Europe BV , welke vastgesteld wordt op een bedrag gelijk aan maximaal 1/4 van de resterende leasetermijnen met een minimum van drie maanden, die jij als contractant voor de resterende duur van het lease contract aan Carver Europe BV verschuldigd zou zijn;

c. eventuele overige voor Carver Europe BV geldende kosten van beëindiging komen voor rekening van jou als contractant.

Privacy

Hoe wordt er omgegaan met mijn persoonsgegevens?

De gegevens die je invoert in het aanvraagformulier, voor operational lease, op deze website, of die je ten behoeve van het telefonisch of per email plaatsen van een lease aanvraag doorgeeft worden verwerkt door Carver Europe B.V. Hoe Carver omgaat met jouw persoonsgegevens lees je in onderstaande Privacy Verklaringen:

Privacy verklaring van Carver Europe B.V.