2 Months Withdrawal Period*

Experience the Carver with 2 months trial period

We are convinced that you can’t live without your Carver after driving it for a while!

Should you find out within 2 months that the Carver is not the ideal vehicle for you, then we offer the option to return the Carver. You will then be refunded the purchase price. More information can be found in the General Terms and Conditions.

Conditions 2 months withdrawal period

 • If you wish to take advantage of the 2-month withdrawal period, please contact Carver. Send an email to sales@carver.earth indicating that you wish to exercise the right of withdrawal.
 • The Carver must be brought to a James Autoservice branch or Carver showroom within 2 months of cancellation. We can also pick up the vehicle from you, but this pickup fee of € 240 will be charged.
 • The vehicle will be inspected by a Carver mechanic to determine whether or not there is any damage. All (extra) purchased accessories should be complete and undamaged. If this is not the case, the depreciation will be deducted from the amount to be reimbursed by us.
 • Costs of preparation (59.80 euros RDW registration fee if purchased at registration) and other customer-specific costs will not be refunded.
 • Maximum 500 km on the counter. If the mileage is higher, an amount of € 0.25 per kilometer will be charged for depreciation.
 • You are responsible for cancelling all insurance policies. The registration certificate with registration code must be handed in together with the Carver.
 • The total amount to be settled will be refunded within 30 days after return and inspection of the Carver. The amount will be transferred to the bank account known to us with which the Carver was purchased (unless you indicate otherwise).
 • If you have financed the Carver with a third party, it is important that you handle this financing (with the associated lien) yourself. The vehicle will be transferred back to Carver without anyone else having any rights to it.
 • You are responsible for all obligations and are liable for everything related to the Carver when the Carver is in your possession.
 • Eventual outstanding amounts will be settled with the amount to be returned after the Carver is returned.

14 Days Withdrawal Period

Ervaar de Carver zelf en neem
de Carver 2 weken mee op proef

Wij zijn ervan overtuigd dat je niet meer zonder jouw Carver kunt!

Mocht het zo zijn dat je binnen 14 dagen toch niet tevreden bent met jouw Carver dan bieden wij de mogelijkheid om de Carver te retourneren en jouw aankoop bedrag terug gestort te krijgen. Meer informatie vind je in de Algemene Voorwaarden.

Voorwaarden 14 dagen bedenktermijn

 • Binnen 14 dagen na de dag van levering kan de klant gebruik maken van zijn 14 dagen bedenktermijn door contact op te nemen met Carver. De klant kan de koop herroepen door middel van het modelformulier. De klant kan het ingevulde formulier dan per e-mail zenden aan sales@carver.earth. De klant kan ook gewoon een e-mail sturen naar dat adres, waarin  de klant heel duidelijk aangeeft dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 • De Carver dient, binnen 14 dagen nadat de klant de koop ongedaan heeft gemaakt, op kosten van de klant, bij een James Autoservice vestiging of op een Carver locatie teruggebracht te worden. De klant en Carver maken hiervoor een afspraak.
 • Er zal een inspectie door Carver (of de servicepartner) van het voertuig worden gedaan voor eventuele schade aan het voertuig. Alle fabriek af accessoires dienen compleet en onbeschadigd te zijn. Als dit niet het geval is zal de waardevermindering verrekend worden met het, aan de klant, terug te betalen bedrag.
 • Kosten rijklaar maken (59.80 euro RDW registratiekosten als op kenteken aangeschaft) en andere klantspecifieke kosten zullen niet worden vergoed.
 • Maximaal 500 km op de teller. Bij een hogere kilometrage wordt er een bedrag van € 0,25 per kilometer gerekend voor de waardevermindering.
 • Klant zegt zelf alle verzekeringen voor de Carver op en levert het kentekenbewijs met tenaamstellingscode in samen met het voertuig.
 • Het totaal te verrekenen bedrag zal uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending/retour en inspectie van de Carver aan de klant terug betaald worden. Terugbetaling vindt plaats op dezelfde bankrekening als waarop de betaling heeft plaatsgevonden (tenzij de klant anders vermeld).
 • Als de klant de Carver heeft gefinancierd bij een derde, handelt de klant die financiering (met bijbehorende pandrecht) zelf af. De klant draagt het voertuig weer aan Carver over zonder dat iemand anders een recht heeft op dat voertuig. Als Carver daarom vraagt, levert de klant daar bewijs van.
 • De klant blijft volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/of aansprakelijkheden die verband houden met de Carver of het gebruik daarvan gedurende de periode dat de Carver in het bezit van de klant.
 • Indien de klant bedragen aan Carver verschuldigd is, mag Carver die verrekenen met bedragen die de klant van Carver terugkrijgt.